sv_god
sv_god (3)

sv_god has not upvoted any definitions yet